budapestmedical-hu-hany-korhazi-dolgozo-tobblet-munkajat-igenyli-egy-valasztott-orvos-betege-1